Budynek Mieszkalno – Usługowy

Budynek Mieszkalno – Usługowy przy ul. Wesołej w Kielcach